Waarom?

Iedereen met ideeën en plannen wil anderen kunnen overtuigen van de toepasbaarheid ervan. Wat zorgt ervoor dat je echt overtuigend overkomt? Hoe breng je je boodschap op de juiste manier, afgestemd op de ontvanger zodat je het gewenste effect bereikt? Als je om aandacht vraagt, zorg dan dat je die verdient!

In de training Overtuigen! krijg je de basisprincipes aangereikt over argumenteren, beïnvloeden en non-verbale communicatie.

Wat kun je na deze training?

Door middel van de juiste argumenten, persoonlijk overwicht en tact, invloed uitoefenen op het standpunt van de ander.
 
Na afloop van de training:
 • Heb je inzicht in de argumentatieleer
 • Kun je diverse beïnvloedingsstijlen hanteren
 • Ben je je bewust van non-verbale communicatie

Voor wie?

Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de bepalende factoren van zijn overtuigingskracht en deze vaardigheid verder wil ontwikkelen.

Wat doe je in de training?

Voorafgaand aan de training beantwoord je een vragenlijst. Ook kun je enkele lastige situaties beschrijven waar je in je werk tegenaan loopt. De trainer krijgt zo een duidelijk beeld van jouw persoonlijke doelen en leerwensen.

In praktische opdrachten oefen je met verschillende manieren van invloed uitoefenen op het standpunt van de ander, persoonlijk overwicht en tact en het gebruik van sterke argumenten.
De trainer geeft feedback en je stelt op basis daarvan persoonlijke aandachtspunten op.

Wat komt er aan bod?

Argumenteren
 • Steekhoudende argumenten
 • Soorten argumenten
 • Het standpunt van de ander
 • Strategisch formuleren
   
Beïnvloeden
 • Contact leggen en houden
 • Enthousiasmeren
 • Taalgebruik
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
   
Non-verbale communicatie
 • Stem, ademhaling en tempo
 • Houding en uitstraling
 • Non-verbaal gedrag waarnemen

Past deze training bij mij?

Je wilt:
 • Meer overtuigingskracht verwerven
 • Leren argumenteren en beïnvloeden
 • Invloed uitoefenen op anderen
 • Inzicht krijgen in non-verbale communicatie
Ik heb een vraag


Geen data beschikbaar
Momenteel is er voor deze training geen datum beschikbaar. Vraag een brochure aan of neem contact op met NIOW Advies & Opleiding voor meer informatie over deze training.